Cholesterol w jaju jest nieszkodliwy…

Dzięki badaniom naukowym udowodniono, że cholesterol zawarty w jajach stanowi 0,3% procenta masy jaja i nie przyczynia się do rozwoju chorób układu krążenia u osób z normalną przemianą metaboliczną. Taki sam cholesterol jest produkowany przez organizm ludzki i pełni wiele ważnych funkcji w procesach  organizmu człowieka: (uczestniczy w budowie błon komórkowych, bierze udział w syntezie hormonów płciowych, kwasów żółciowych i wiele innych), a jego poziom ustala wątroba regulując jego wytwarzanie i jest to w dużej mierze uwarunkowane naszymi genami.  Potwierdzają to również  dane statystyczne  zebrane w Japonii, gdzie przy średnim rocznym spożyciu przekraczającym 400 jaj na mieszkańca nie  notuje się zwiększonej częstotliwości  chorób naczyń wieńcowych.  Podobne ilości  jaj zjadają nasi południowi sąsiedzi - Czesi i Słowacy. W Polsce spożycie na jednego mieszkańca to około 215 jaj na rok. Znajdujące się w jajach nienasycone kwasy tłuszczowe uczestniczą w regulowaniu zawartości cholesterolu w organizmie człowieka i gwarantują utrzymanie jego ilości we na właściwym poziomie.

Źródło: Wężyk S, Wykorzystanie rodzimych ras kur w produkcji jaj bezpiecznych dla zdrowia konsumenta, Produkcja bezpieczna dla zdrowia żywności Zakrzewo 2003